Международна научна конференция в ТУ - София, Филиал Пловдив

Технически университет - София, Филиал Пловдив беше домакин на Международната научна конференция „Мехатроника, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Двудневният научен форум се проведе в рамките на проект за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

В международната научна конференция бяха представени 23 доклада на водещи учени от три висши учебни заведения – Пловдивският филиал на Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Презентациите на научните разработки бяха организирани в две направления – мултимедийно представяне и постерна сесия. В докладите бяха представени резултати от мащабни изследвания, извършени с помощта на оборудването от последно поколение по проекта за изграждане на Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. В проекта си партнират 7 научни и образователни институции. Общата стойност е 23 569 719 лева, от които 20 034 261 лв. европейско и 3 535 457 лв. национално съфинансиране. 

Във втория ден от Международната научна конференция „Мехатроника, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, гостите разгледаха 20-те лаборатории в пловдивския филиал на Технически университет - София, оборудвани по проекта. Бяха демонстрирани и двете най-нови придобивки на университета - 3D принтер за неметални материали / индустриално изпълнение/ и Високоскоростен 5-осен вертикален обработващ център с ЦПУ.  

 conf  

 conf

 

Календар